Præsentation

Solstrålen Blåhøj

Solstrålen er en helt ny lille privat institution i Blåhøj, der lukkede dørene op d. 1. januar 2020.

 

I efteråret 2019 blev den kommunale Børnehave Kernehuset i Blåhøj nedlagt.

Man valgte efterfølgende at lægge børnehaven sammen med den tidligere private vuggestue Lystersminde, som lå på den anden side af vejen. Dette er blevet til det nuværende Solstrålen S/I Blåhøj.

Vi benytter Kernehusets tidligere lokaler i direkte forbindelse med skolen i Blåhøj. Vi har adgang til en dejlig lukket legeplads med store træer og overdækket terrasse.

 

Vi har plads til 35 børn.

I øjeblikket har vi 10 vuggestuebørn og 24 børnehavebørn.  

Vi er i huset opdelt i vuggestue og børnehave, men vi er ofte sammen på tværs af huset.

De pædagogiske aktiviteter opdeler vi og tilpasser, så de er alderssvarende. Det er vigtigt at sværhedsgraden er afstemt efter zone for nærmeste udvikling.

Under den frie leg har børnene for det meste mulighed for at være sammen på tværs.

 

I Solstrålen vægter vi at opfylde de anbefalede normeringer, derfor er der 9 ansatte:

5 pædagoger (den ene daglig leder) og fire pædagogmedhjælpere.

Vores værdier er: Tryghed, Omsorg, Anerkendelse og Glæde, da vi er bevidste om at disse punkter er en forudsætning for trivsel, læring og udvikling.

Vi værner om de danske traditioner.

Forældresamarbejdet vægtes højt.