Vi er en lille privat institution med tid til sjov, hygge og nærvær!


VORES VÆRDIER

Vi er en lille integreret institution, hvor vi vægter tryghed, omsorg, anerkendelse og glæde højt, da vi er bevidste om, at dette er en forudsætning for børns trivsel, læring og udvikling. Derfor opretholder vi også en god personalenormering, og sørger for en hyggelig, nærværende, positiv og hjemlig atmosfære, med plads til fordybelse, leg og læring.

Allerede fra fødslen starter barnet sin tilknytning - primært til forældrene. 

Det er vigtigt at barnet er trygt i institutionen, da det ellers ikke har overskud til at lege og lære. 


Hos os vil børnene altid blive mødt og være omgivet af voksne, de kender. 


Vi har en nogenlunde fast dagsrytme, der giver børnene forudsigelighed i hverdagen og derfor bidrager til trygheden.

Anerkendelse er en måde, hvorpå man kan definere karakteren af relationen mellem voksne og børn.


Anerkendelse af barnets følelser sikrer at barnet udvikler en positiv selvfølelse.


Barnets selvtillid skabes gennem præstationer og handlinger, som det får ros for.


Tilsammen udgør disse to faktorer barnets selvværd.

Omsorg betyder i almindelig daglig tale: At tage vare på, at bekymre sig, at passe eller at have ansvar for. Vi definerer børnenes omsorgsbehov ud fra tre omsorgsmodeller:


Behovsomsorg er den type omsorg, som bidrager til, at barnet bliver tilfredsstillet, når det har behov for det.


Udviklingsomsorg er den type omsorg, der understøtter barnets udvikling.


Opdragelsesomsorg er den type omsorg, som bidrager til, at barnet kan klare at tilfredsstille egne væsentlige behov, og til at kunne fungere socialt acceptabelt.

Glæde har en stor sammenhæng med relationer. Venskaberne i børnenes liv giver dem et højt selvværd. Derfor arbejder vi meget med at opbygge og støtte venskaber.


En del at vores praksis er også at finde ind til og lære det enkelte barns personlighed at kende, for at blive klar over, hvad der gør det enkelte barn glad.


Vi bruger derfor meget tid på dialog med børnene - ofte mens man sammen er i gang med en aktivitet.


Et af vores mål er, at vi gerne vil have børnene til at tænke tilbage på deres vuggestue- og børnehavetid med glæde.

Dette er vores historie

Vi opstod i januar 2020 som en fusion af det tidligere Lystersminde - en privat puljeordning og Blåhøj Børnehave - en kommunal børnehave, i forbindelse med Ikast-Brande kommunes valg om at nedlægge børnehaven i efteråret 2019.

Jens Åge Skovgård Sørensen 

"En fantastisk børnehave, med nogle dygtige medarbejdere, der er utrolig gode til at lære børnene en masse og indrage dem i mange gøremål i dagligdagen når der skal laves ting både inde og udendørs i Solstrålen.🌞
Carl-Emil 👶🏻💙 elsker sin børnehave😊"


Oktober 2021